در این ویدیو، تگ i برای italic کردن متون، تگ em برای تاکید روی یک حرف یا عبارت، تگ bبرای bold کردن متن، تگ strong نیز برای دادن اهمیت به یک متن، تگ small برای کوچک تر کردن یک متن، تگ big برای بزرگ تر شدن یک متن، تگ sup برای توان بالا، تگ sub برای ایجاد توان پایین، تگ mark برای هایلایت کردن متن، تگ del برای کشیدن خط روی یک متن،تگ ins یک خط زیر متن می کشد، را بررسی خواهیم کرد.


نظر شما


0 نظر

نظری ثبت نشده است