HTML نیز مانند هرچیز دیگری در جهان یک اسکلتی دارد که معرف آن است. در این قسمت اسکلت کلی یک سند HTML را خواهیم دید و تگ های موجود در آن را بررسی خواهیم کرد و تا حدودی با متاتگ ها آشنا خواهیم شد.


نظر شما


0 نظر

نظری ثبت نشده است