اعداد تصادفی کاربرد های زیادی در علوم مختلف، هنر، آمار، رمزنگاری، بازی سازی و ... دارد. برای مثال اعداد تصادفی یا شبه تصادفی نقش مهمی در بازی های ویدیویی دارد و یا پایه ی الگوریتم های رمزنگاری تولید اعداد نصادفی می باشد بنابراین در این ویدیو قصد داریم تولید اعداد تصادفی را بررسی کنیم. در این فیلم با کلاس random آشنا می شویم و overload های مختلف تابع next در این کلاس و تفاوت آن ها را با نمونه ای عملی بررسی خواهیم کرد.


لیست جلسات
جلسهعنوان
1اعداد تصادفی با استفاده از کلاس Random در سی شارپ

نظر شما


0 نظر

نظری ثبت نشده است