MVC یک design pattern است که برای جدا کردن رابط کاربر (View) ، داده ها (Model) و منطق (controller) استفاده می شود. این الگوی به تفکیک قسمت های مختلف پروژه کمک می کند.

با استفاده از الگوی MVC برای وب سایت ها ، درخواست ها به یک Controller منتهی می شوند که وظیفه همکاری با Model را برای انجام اقدامات و / یا بازیابی داده ها هدایت می کند. Controller ، یک View مناسب را برای نمایش انتخاب می کند و با استفاده از مدل داده ها را در صفحه پر می کند. در نهایت View صفحه را با داده هایی که از مدل گرفته رندر می کند.

ASP.NET یک روش قدرتمند و مبتنی بر الگو برای ایجاد وب سایت های پویا با استفاده از الگوی MVC فراهم می کند که علاوه بر مرتب بودن پروژه بسیار از مشکلاتی که قبلا وجود داشته را حل می کند.

در این دوره به بررسی ASP.NET MVC با یک پروژه عملی خواهیم پرداخت. 


لیست جلسات
جلسهعنوان
1فریم ورک Asp Net Mvc چیست ؟
2معرفی Controller ها در Asp Net Mvc

نظر شما


0 نظر

نظری ثبت نشده است