معماری بانک اطلاعات

معماری بانک اطلاعات چیست؟

معماری بانک اطلاعاتی از زبانهای برنامه نویسی برای طراحی نوع خاصی از نرم افزار برای مشاغل یا سازمانها استفاده می کند. معماری بانک اطلاعاتی بر طراحی ، توسعه ، اجرای و نگهداری برنامه های رایانه ای که اطلاعات و فعالیتها را برای مشاغل ، آژانسها و موسسات ذخیره و سازماندهی می کنند متمرکز است. یک معمار پایگاه داده نرم افزاری را برای پاسخگویی به نیاز کاربران ایجاد و پیاده سازی می کند.

طراحیDBMS به معماری آن بستگی دارد ومعماری می تواند متمرکز یا غیرمتمرکزیا سلسله مراتبی باشد. معماریDBMS را می توان به صورت تک لایهیا چند لایه مشاهده کرد. رده ها به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

معماری 1 لایه

معماری 2 لایه

معماری 3 لایه

معماریn- لایه

معماری 1 لایه

معمارییک لایه شامل قرار دادن کلیه مؤلفه های مورد نیاز براییک نرم افزار یا فناورییک سرور یا پلتفرم است.

اساسا، یک معمارییک لایه همه عناصر یک برنامه از جمله رابط ، Middleware و داده هایback-end را در یک مکان نگه می دارد. توسعه دهندگان این نوع سیستم ها را ساده ترین و مستقیم ترین راه می دانند.

معماری 2 لایه

این دو لایه مبتنی بر معماریClient Server است. معماری دو لایه مانند برنامه سرور کلاینت است. ارتباط مستقیم بین کلاینت و سرور صورت می گیرد و هیچ واسطه ای بینکلاینت و سرور وجود ندارد.

معماری 3 لایه

یک معماری 3 لایه بر اساس پیچیدگی کاربران و نحوه استفاده آنها از داده های موجود در پایگاه داده ، ردیف های خود را از یکدیگر جدا می کند. این معماری بسیار پرکاربرد برای طراحیDBMS است.

این معماری کاربردهای مختلفی با اپلیکیشن های مختلف دارد. این معماری قابل استفاده در برنامه های وب و برنامه های توزیع شده است. قدرت به ویژه در استفاده از این معماری نسبت به سیستم های توزیع شده است.

پایگاه داده لایه(داده) - در این لایه ، پایگاه داده به همراه زبانهای پردازش پرس و جو در آن وجود دارد و روابطی نیز داریم که داده ها و محدودیت های آنها را در این سطح تعریف می کنند.

لایه اپلیکیشن (میانی) - در این لایه سرور برنامه و برنامه هایی که به پایگاه داده دسترسی دارند قرار دارند. براییک کاربر ، این لایه برنامه یک نمای انتزاعی از پایگاه داده ارائه می دهد. کاربران نهایی از وجود بانک اطلاعاتی فراتر از برنامه آگاهی ندارند. از طرفی، لایه پایگاه داده از هیچ کاربر دیگری فراتر از لایه برنامه آگاهی ندارد. از این رو ، لایه اپلیکیشن در وسط قرار دارد و به عنوان واسطه بین کاربر نهایی و پایگاه داده عمل می کند.

لایه کاربر (نمایش) - کاربران نهایی بر روی این لایه کار می کنند و هیچ چیزی از وجود بانک اطلاعاتی فراتر از این لایه نمی دانند. در این لایه ، نمایش های متعدد از بانک اطلاعاتی توسط برنامه ارائه می شود. همه نماها توسط برنامه هایی که در لایه اپلیکیشن قرار دارند تولید می شوند.

معماریn لایه

معماریN- لایه شامل تقسیمیک برنامه به سه لایه مختلف است. این لایه ها به صورت زیر می باشد

 لایه منطق ،لایه نمایش ، و لایه داده ها

این تفکیک فیزیکی قسمت های مختلف برنامه است که بر خلاف جدا کردن معمولاً مفهومییا منطقی عناصر در چارچوب Model-View-کنترل Controller (MVC) است. تفاوت دیگر این معماری با فریم ورک MVC در این است که چندین لایه های به صورت خطی به هم متصل می شوند ، به این معنی که تمام ارتباطات باید از لایه میانی عبور کنند که همان لایه منطقی است. در MVC ، هیچ لایه میانی واقعی وجود ندارد زیرا تعامل مثلثی است. لایهController به لایه هایView و Model دسترسی دارد و مدل نیز به آن دسترسی مییابد. کنترلر همچنینیک مدل را بر اساس الزامات ایجاد می کند و این را به View سوق می دهد. با این حال ، آنها از لحاظ متقابل منحصر به فرد نیستند ، زیرا فریم ورک MVC می تواند در ارتباط با معماریn لایه مورد استفاده قرار گیرد ، با معماریn لایه مورد استفاده و MVC به عنوان فریم ورکی برای لایه نمایش استفاده می شود.

نظر شما

0 نظر

نظری ثبت نشده است